Giấy chứng nhân chất lượng kiểu mẫu xe máy điện 12V20Ah năm 2020

Sau hơn một tháng từ ngày ngày 05, tháng 2, năm 2020, Cục đăng kiểm Việt Nam thực hiện đầy đủ quy trình đánh giá:

  1. Đánh giá nhà máy từ cơ sở mặt bằng nhà máy, quy trình xuyên suốt nhập nguyên liệu đầu vào, sản xuất, kiểm soát thành phẩm, bảo trì máy móc thiết bị, môi trường, nhân sự…
  2. Thử nghiệm tiêu chuẩn sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe moto điện, xe gắn máy điện QCVN 91:2019/BGTV

 

Ngày 17, tháng 03, năm 2020, Cục đăng kiểm Việt Nam đã tái cấp lần 3 giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại số: 0047/VA06-04/17-00 cho công ty TNHH CN ắc quy Hải Phòng cho dòng sản phẩm ắc quy sử dụng cho xe moto, xe gắn máy điện – 12V20Ah – ký hiệu sản phẩm AQ-XMD/12V20Ah/16-1.