Thông tin liên hệ
Công Ty TNHH Công Nghiệp Ắc Quy Hải Phòng

Địa chỉ:  Khu Công Nghiệp Cành Hầu, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại: +84 225 3678 426
Hotline: +84 945 36 67 67
Email:thangdn4@gmail.com

Thông tin liên hệ của Quý vị sẽ được bảo mật và không được chia sẻ cho bên thứ 3.