Ắc quy kín khí Habaco EX – YTZ6A

Ắc quy kín khí Habaco EX – YTZ6A là một dòng ắc quy miễn bảo dưỡng phù hợp với các dòng xe máy hiện đại đang lưu hành tại Việt Nam và thế giới.